Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Ordinară OPERA SCRISĂ.RO – 26-27 MARTIE 2014

logo-opera-scrisa

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO:

 

CONVOCATOR

Consiliul Director al Opera Scrisă.RO – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. C.A. Rosetti 2-4, et.1, corp Boema, în incinta Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, Sectorul 1, București, România, constituit din Preşedinte dl. Dan Mircea Cipariu, Membrii: Ioan Cristescu, Ioan Matiut, Constantin Marafet, Andrei Novac, Cosmin Perta, Cornelia Maria Savu, Florina Zaharia, Mihai Zgondoiu, întrunit azi 26.02.2014,  conform art. 7.4., şi 7.5., din Statutul OSRO,  Convocară Adunărea Generală a Opera Scrisă.RO – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor pentru data de 26 martie 2014 ora  15:00, în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, B-dul Dacia, nr.12,sector 1, Bucureşti. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 27 martie 2014 orele 15:00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale:

 • Prezentarea si aprobarea ordinei de zi;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 1)
 • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 1)
 • Prezentarea situatiei financiare si stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 1)
 • Aprobarea raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2013, prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea OSRO pentru anul 2014;
 • (Proiect de Hotarere AGA nr. 2)
 • Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2013;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 2)
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate in anul 2013 și până la zi;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 2)
 • Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 3)
 • Aprobarea darii de seamă pentru anul 2013 în format ORDA;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 3)
 • Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2013;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 2)
 • Aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2013;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 2)
 • Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2013;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 2)
 • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2014;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 3)
 • Aprobarea comisionului administrativ OSRO aplicabil pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 3)
 • Aprobarea cotizaţiei de membru OSRO aplicabil pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 3)
 • Aprobarea cuantumului procentual destinat scopului comun OSRO aplicabil pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara;
 • (Proiect de Hotarare AGA nr. 4)
 • Informari.Diverse.

– Proiect de Hot. nr.1 din 26.03.2014

– Proiect de Hot. nr.2 din 26.02.2014

– Proiect de Hot. nr.3 din 26.02.2014

– Proiect de Hot. nr.4 din 26.02.2014

– Proiect de Hot. nr.5 din 26.02.2014

– Proiect de Hot. nr.6 din 26.02.2014

 

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Extraordinară poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile art. 7.2.4. din Statut, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 26.03.2014. Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 27.03.2014.
Precizez că am luat la cunoștință ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.
Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro).
Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale.


Comenteaza

You must be logged in to post a comment.