Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală OPERA SCRISĂ.RO – 09. 05. 2013

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO:

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. lit.c) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta, vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației care va avea loc în data de 09.05.2013, între orele 11:00 – 13:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, situate în str. Boteanu nr. 1,  sector 1, Bucureşti.

În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 7.2.3. din Statut), Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 10.05.2013, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din str. Boteanu, nr. 1, sector 1, Bucureşti.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2012

(proiect HOTARARE ADUNARE GENERALĂ NR.1)

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

(proiect HOTARARE ADUNARE GENERALA NR.2)

3. Aprobarea comisionului administrativ anual
(proiect HOTARARE ADUNARE GENERALA NR.3)

3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori, Raportul
Administratorului General și Raportul Comisiei Speciale privind Accesul la Informații

(proiect HOTARARE ADUNARE GENERALA NR.4)

4. Aprobarea unor măsuri de ordin administrativ

(proiect HOTARARE ADUNARE GENERALA NR.5)

5. Diverse

Sunt consideraţi prezenţi şi membrii care au împuternicit un alt membru să-i reprezinte, conform modelului de mai jos. Împuternicirea trebuie depusă în original la sediul OPERA SCRISA.RO sau transmisă prin poştă electronică Preşedintelui Consiliului Director înainte cu 10 zile de şedinţa Adunării Generale.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală poate hotărî prin voturile majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Materialele suport pot fi consultate la adresa www.operascrisa.ro, începând cu data de 10.04.2013.

Vă mulțumim anticipat pentru prezență.

Consiliul Director al OPERA SCRISĂ.RO

*

Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală poate fi consultat aici:

Imputernicire

*

Proces verbal al Adunării Generale reconvocate din 10.05.2013

Hotărârile Adunării Generale reconvocate din 10.05.2013:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE NR. 1 / 10.05.2013

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE NR. 2 / 10.05.2013

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE NR. 3 / 10.05.2013

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE NR. 4 / 10.05.2013

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE NR. 5 / 10.05.2013Comenteaza

You must be logged in to post a comment.