Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală ordinară OPERA SCRISĂ.RO – 20/21 MARTIE 2015

logo-opera-scrisa

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO:

CONVOCATOR

Consiliul Director al Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, Sectorul 1, București, România, constituit din Preşedinte dl. Dan Mircea Cipariu, Membrii: Ioan Cristescu, Ioan Matiuț, Constantin Marafet, Cosmin Perța,  Florina Zaharia și Mihai Zgondoiu, întrunit azi 20.02.2015,  conform art. 7.4., şi 7.5., din Statutul OSRO,  Convoacă Adunărea Generală  Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor pentru data de 20 martie 2015 ora  15:00, în str. Pitar Moș nr. 12, Sector 1, Bucureşti. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 21 martie 2015 orele 15:00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale:

 • Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
 • Aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale.
 • Aprobarea situaţiei financiare şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Aprobarea raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2014 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea OSRO pentru anul 2015.
 • Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2014.
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2014 și până la zi.
 • Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2014.
 • Aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2014.
 • Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2014, precum și criteriile de repartiții.
 • Aprobarea declarării sediului secundar de lucru, din str. Boema nr. 1, Corp Boema, Sector 1 București.
 • Aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2014.
 • Aprobarea Dării de seamă pentru anul 2014 în format ORDA.
 • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2015.
 • Aprobarea comisionului administrativ de 15% OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, în cuantum de 100 lei pe an, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Aprobarea cuantumului procentual destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Aprobarea alocării unui fond în cuantum de 15% pentru Comisia pentru Cultură, destinat pentru proiecte culturale.
 • Informări.Diverse.

Proiecte de Hotărâre

Hotărâri ale Adunării Generale din data de 21 martie 2015

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile art. 7.2.4. din Statut, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 20.03.2015. Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 21.03.2015.
Precizez că am luat la cunoștință ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.
Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro).
Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale.
ALTELE:
Sediul sălii de conferință unde urmează a avea loc adunarea generală se află pe str. Pitar Moș nr. 12.
Intrarea se face din strada Pictor Arthur Verona.
AGA 2015


Comments are closed.