Ai carte, ai parte 

Raport repartiție la 31.03.2017 privind remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

logo1.Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, Sectorul 1, București, România, C.I.F. RO29976688, desemnată prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 8/02.02.2012 drept organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise, reprezentată legal prin Director General/Administrator General Alexandru Șelari, vă aduce la cunoștință că în data de 02.05.2017 a publicat raportul pentru trimestrul I 2017 de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie.

Opera Scrisă.Ro a implementat cu succes politica de transparență în domeniul colectării copiei private. Practica politicii de transparență presupune publicarea rapoartelor detaliate, lunar, trimestrial și anual. Rezultatele politicii de transparență după primul an de implementare au avut un impact deosebit de pozitiv din partea beneficiarilor copiei private.  De asemenea,  eforturile Opera Scrisă.Ro au fost apreciate și de către Federația Internațională a Organizațiilor pentru Drepturile de reproducere (IFRRO), menționând faptul că acest proiect este un model de succes pentru orice entitate colectoare a drepturilor de autor.

Raportul de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie poate fi urmărit la rubrica Raportare colectări copie privată din secțiunea Colector unic sau de aici.

De asemenea, colectările din copia privată pot fi urmărite și lunar, publicându-se rapoartele la data de întâi a fiecărei luni pentru luna anterioară de colectare.

Opera Scrisă.Ro vă reamintește faptul că din suma globală colectată pentru remunerațiile compensatorii pentru copia privată, beneficiază în proporție de 50% asociațiile de editori și 50% se cuvin organismelor de gestiune colectivă COPYRO, VISARTA, Opera Scrisă.Ro și PERGAM.

Opera Scrisă.ro este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie potrivit Deciziei nr. 16/2014 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Director General/Administrator General

Alexandru ŞelariComments are closed.