Ai carte, ai parte 

În atenția membrilor Opera Scrisă.Ro – Solicitare actualizare date bancare

logo1.Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor vă aduce la cunoştinţă următoarea:

ÎNŞTIINŢARE

cu privire la necesitatea actualizării contului bancar

Membrii Opera Scrisă.Ro sunt rugați să actualizeze datele bancare, respectiv cont bancar prin comunicarea Declarației anexată la adresa de e-mail: contabilitate@operascrisa.ro

Formular declarare IBAN în format docx(word);

Formular declarare IBAN în format pdf.

Precizăm faptul că prezenta solicitare are rolul de actualizare a bazelor de date interne și de a simplifica plata remunerațiilor cuvenite din dreptul de autor către membrii Opera Scrisă.Ro.

Reglementările legale în privința plăților veniturilor realizate din proprietate intelectuală.

Potrivit OUG nr.18/2018 și a modificărilor ulterioare, începând cu 23 martie 2018 veniturile din prorietate intelectuală sunt impozitate cu reținerea la sursă, în proporție de 10% din venitul net (venitul brut după ce se deduce cota forfetară de cheltuieli, ce reprezintă 40% din venitul brut). Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, de către plătitorii de venit.

*Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele cu gandicap grav sau accentuatâ

Sunt exceptați de la plata CAS și CASS contribuabilii care sunt angajați legal sau sunt pensionari.

Contribuabilii care estimează că pe parcursul anului 2018 nu vor obține venituri din proprietate intelectuală de peste 22.800 lei (reprezentând contravaloarea a 12 salarii minime brute pe țară), de asemenea, nu au obligația plății CAS și CASS, și nici obligația depunerii declarației pe venit – pentru veniturile realizate din proprietatea intelectuală.

Director General

Alexandru ŞelariComments are closed.