Ai carte, ai parte 

Opera Scrisă.ro, noul colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

74454_1Luni, 24 februarie 2014, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.130 din 24.02.2014, Decizia 16 2014 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie. OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR este constituită și îşi desfăşoară activitatea potrivit art.123, art.124 şi următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cu acordul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor consemnat în Monitorul Oficial nr. 0225 din 04 Aprilie 2012. Preşedintele organizaţiei este scriitorul Dan Mircea Cipariu.

Decizia nr. 16/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/1.120 din 12 februarie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi ale art. 1071din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea arbitrală nr. 1 din 9 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia şi Hotărârea arbitrală nr. 2 din 22 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie format A4,

luând în considerare faptul că Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 10 februarie 2014,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. –

Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, stabilită prin Metodologia privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia şi prin Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie format A4.

Art. 2. –

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 38/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2012, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. –

Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. –

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Adriana Donţu

Bucureşti, 12 februarie 2014.Comenteaza

You must be logged in to post a comment.