Ai carte, ai parte 

Raportul OSRO de colectare a copiei private privind remunerația compensatorie pentru copia privată pentru anul 2014

logo1.Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, Sectorul 1, București, România, C.I.F. RO29976688, desemnată prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 8/02.02.2012 drept organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise, reprezentată legal prin Director General/Administrator General Alexandru Șelari, vă aduce la cunoștință că în data de 19.01.2015 a publicat raportul de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie pentru anul 2014.

Opera Scrisă.ro este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie potrivit Deciziei nr. 16/2014 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) din data de 24.02.2014.

Raportul de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie pentru anul 2014 poate fi urmărit la rubrica Raportare colectări copie privată din secțiunea Colector unic sau de aici.

De asemenea, colectările din copia privată pot fi urmărite și lunar, publicându-se rapoartele la data de întâi a fiecărei luni pentru luna anterioară de colectare.

Conform datelor privind colectările din copia privată pentru anul 2014, comparativ cu vechiul colector a copiei private PERGAM, Opera Scrisă.Ro a depășit procentual nivelul colectării.

Opera Scrisă.Ro vă reamintește faptul că din suma globală colectată pentru remunerațiile compensatorii pentru copia privată, beneficiază în proporție de 50% asociațiile de editori și 50% se cuvin organismelor de gestiune colectivă COPYRO, VISARTA, Opera Scrisă.Ro și PERGAM.

Echipa Opera Scrisă.Ro aduce mulţumiri societaţii COPYRO pentru sprijinul acordat în procesul de colectare a copiei private.

Director General/Administrator General

Alexandru ŞelariComments are closed.