Ai carte, ai parte 

Raportul OSRO la 30.06.2014 privind remunerația compensatorie pentru copia privată.

logo1.Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, în incinta Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, Sectorul 1, București, România, C.I.F. RO29976688, desemnată prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 8/02.02.2012 drept organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise, reprezentată legal prin Director General/Administrator General Alexandru Șelari, vă aduce la cunoștință că în data de 09.07.2014 a publicat raportul pentru primul trimestru de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie. 

Opera Scrisă.ro este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie potrivit Deciziei nr. 16/2014 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Raportul pentru primul trimestru de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie poate fi urmărit la rubrica Raportare colectări copie privată din secțiunea Colector unic sau de aici.

Opera Scrisă.Ro vă reaminteşte faptul că publică lunar raportările privind colectările din copia privată.

De asemenea, Echipa Opera Scrisă.Ro aduce mulţumiri societaţii COPYRO pentru sprijinul acordat în procesul de colectare a copiei private.

Director General/Administrator General

Alexandru ŞelariComments are closed.