Ai carte, ai parte 

Statut

I.  Statutul Asociaţiei OPERA SCRISA – Societate de Gestiune a Dreptului de Autor

Art.1 DISPOZIŢII GENERALE

          Asociaţia OPERA SCRISĂ.RO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR,fondată, potrivit Actului constituitv de:

CIPARIU MIRCEA-DAN, cetăţean român, născut la data de 07.09.1972;

NOVAC ANDREI, cetăţean român, născut la data de 01.07.1983;

POPESCU BOGDAN-OVIDIU, cetăţean român, născut la data de 08.03.1971;

RĂDOI MIRELLE-CARMEN, cetăţean român, născută la data de 09.05.1974.

1.1. DENUMIRE:

1.1.1 Membrii fondatori s-au reunit în şedinţa de constituire, în data de 15.01.2012, şi au hotărât în unanimitate, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi a drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare, să înfiinţeze ASOCIATIA OPERA SCRISĂ.RO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Denumirea ASOCIAŢIEI va fi înscrisă pe toate documentele emise de aceasta, împreună cu toate elementele de identificare cerute de lege. Înscrisurile cu aceste menţiuni capătă valoare de document şi angajează Asociaţia numai dacă poartă număr, dată, semnăturile autorizate şi ştampila oficială a acesteia.

 1.1.2 În baza art. 6 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000, pentru această denumire s-a obţinut avizul Ministerului Justiţiei, prin Dovada disponibilităţii denumirii nr. 105209 din data de 21.11.2010 emisă de Serviciul Comunicare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei

1.2. PERSONALITATE JURIDICĂ:

1.2.1. OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR este persoană juridică română fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi a drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ce este organizată să funcţioneze în baza prezentului Statut.

1.2.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Statut, Asociaţia OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR îşi desfăşoară activitatea exclusiv ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi drepturilor conexe potrivit art.123, art.124 şi următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi a drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

1.3. SEDIUL:

Sediul Asociaţiei OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR este în Bucureşti, str. Boteanu nr. 1, etaj 1, corp Boema, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, sector 1.

Asociaţia poate înfiinţa, în baza hotărârii Adunării Generale, filiale în ţară şi străinătate, potrivit reglementărilor legislative, în vigoare la momentul înfiinţării lor. Continuarea textului.

Articles of Associations of Opera Scrisa.Ro/Statutul Opera Scrisa.Ro in limba engleza

Citește și:


I. Decizia ORDA nr.8/02.02.2012 de înființare Opera Scrisă.Ro

II. Actul  Constitutiv al Opera Scrisă.Ro

III. Act Adiţional al Statutului şi Actului Constitutiv Opera Scrisă.Ro

IV. Hotărârea instanţei de judecată de înfiinţare Asociaţiei Opera Scrisă.Ro 

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

VI. Declarația Opera Scrisă.ro cu privire la GDPR.

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.