Ai carte, ai parte 

CRISTIAN HARNĂU

C.HarnauCRISTIAN HARNĂU s-a născut la 24 Martie 1960 în Oraşul Iaşi . După Studii Liceale Reale la Colegiul ,, Constantin Negruzzi “ din Iaşi ( Clasele a 9-a şi a 10-a ) şi Filologice la Colegiul ,, Mihai Eminescu ˮ din Iaşi ( Clasele a 11-a şi a 12-a ) şi după ce îi este refuzată Doi Ani la rând , în 1979 şi 1980 , Admiterea la Facultatea de Litere a Universităţii ,, Al. I. Cuza ˮ din Iaşi , dar şi Orice Publicare în Periodicele din Iaşi de către Cenzura Comunistă , Cenzura Non-Valorii sau de Invidia Unora din Colegii de Breaslă din Acea Vreme , Cristian Harnău este admis prin Concurs în 1981 la Facultatea de Instalaţii în Construcţii Iaşi din cadrul Univ. Tehnice ,, Gheorghe Asachi ˮ , pe care O absolvă cu Diplomă de Licenţă în 1986 , susţinând peste 60 de Examene în 5 Ani de Studiu !
A participat activ la Revoluţia Română din Iaşi din Decembrie 1989 şi la Mişcarea de Eliberare Naţională a Românilor din Basarabia din Oraşul Chişinău
( Aprilie 1990 – Iulie 1993 ) , Acolo unde a avut O Activitate Susţinută pentru Promovarea Intereselor României , ca Şef de Secţie la Cotidianul ,, Curierul de Seară “ , Redactor la Săptămânalul ,, Ţara “ , Corespondent Special al Agenţiei ,, Moldova-Press “ sau Colaborator al Televiziunii Naţionale din Chişinău , militând încă din 1990 pentru Unirea Acestei Provincii Româneşti cu Patria Mamă !
Cu peste 5 Specializări Absolvite în afara Facultăţii , cu peste 100 de Interviuri de Angajare , cu peste 190 de Domenii în care posedă Competenţe , cu peste 30 de Locuri de Muncă în Variate Domenii în 5 Ţări de pe 2 Continente , cu peste 25 de Ani de Experienţă pe Şantiere de Execuţie de Construcţii Civile şi Instalaţii din 3 Ţări de pe 2 Continente , cu Activităţi şi Realizări într-Un Număr Impresionant de Domenii , Cristian Harnău are Un Profil Profesional Unic !
Luptător Extrem , Persoană Efervescentă , Deschizător de Drumuri , Entuziast , Vizionar şi Patriot Înflăcărat , Cristian Harnău a debutat în Poezia Românească cu Un Grupaj de Poeme în Săptămânalul ,, Literatura şi Arta ” din Chişinău în Nr. 51 din 20 Decembrie 1990 şi editorial în 24 Martie 2012 cu Volumul Opera Omnia ,, Sunete împotriva Materiei . Opera Poetică 1972 – 2012 ” , Tipografia ,, Zoom Copy & Print ” Iași .
Până în Anul 2016 , Cristian Harnău a publicat 8 Volume de Autor , din care 7 Cărţi de Poeme şi O Carte de Istorie Contemporană şi Analiză a Politicii Externe , şi a avut 10 Lansări de Carte în Iaşi , Piatra-Neamţ şi Bucureşti .
De asemenea , a publicat Poeme în 4 Antologii Colective de Poezie , Pagini Autobiografice în 3 Volume Colective şi este Prezentat în 3 Dicţionare .
A publicat Poeme , Evocări , Articole de Promovare a Limbii Române , Interviuri şi Articole cu Caracter Politic în Periodicele : ,, Plai Românesc “ ( Cernăuţi ) , ,, Sfatul Ţării “ ( Chişinău ) , ,, Curierul de Seară “ ( Chişinău ) , ,, Moldova Suverană “ ( Chişinău ) , ,, Glasul Naţiunii “ ( Chişinău ) , ,, Ţara “ ( Chişinău ) , ,, Tineretul Moldovei “ ( Chişinău ) , ,, Opinia “ ( Iaşi ) , ,, Evenimentul “ ( Iaşi ) , ,, Monitorul de Iaşi “ ( Iaşi ) , ,, Ziarul de Iaşi “ ( Iaşi ) , ,, Timpul “ ( Iaşi ) , ,, Jurnalul de Iaşi “ ( Iaşi ) , ,, Cronica “ ( Iaşi ) , ,, Opinia Studenţească “ ( Iaşi ) , ,, Neamul Românesc “ ( Iaşi ) , ,, Moldova Literară “ ( Iaşi ) .
Este Membru încă din Toamna Anului 1991 al Asociaţiei Culturale ,, Pro Basarabia şi Bucovina “ ( ACPBB ) , Filiala Chişinău , Membru din Ianuarie 1992 al Consiliului Naţional al Reîntregirii ( CNR ) , Membru al Asociaţiei Ziariştilor Români ( AZR ) din Bucureşti , Membru al Asociaţiunii ,, Astra “ Despărţământul ,, Mihail Kogălniceanu “ Iaşi , Membru al Asociaţiei Voluntarilor din cadrul Platformei Unioniste ,, Acţiunea 2012 “ , Membru din Octombrie 2013 al Ligii Scriitorilor Români ( LSR ) Filiala Iaşi – Moldova şi din 22 Februarie 2016 este Membru cu Drepturi Depline al Opera Scrisă.Ro .
Premii Literare 1. Menţiunea ,, Liviu Rebreanu ” la Etapa pe Ţară a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română pentru Elevii din Clasa a 11-a , Arad ( 1978 ) ; 2. Diplomă de Recunoaştere a Meritelor Literare acordată de Editura ,, Inspirescu ˮ şi Revista Internaţională de Cultură ,, Cervantes ” din Satu Mare şi semnată de Directorul Editurii şi Revistei , Domnul George Terziu ( Iulie 2013 ) ; 3. Diplomă de Excelenţă pentru Merite în Creaţia Literar-Artistică şi Publicistică acordată de Liga Scriitorilor din România Filiala Iaşi – Moldova şi semnată de Preşedintele Filialei , Domnul Constantin Toni Dârţu ( Martie 2015 ) ;
Volume de Autor

1. ,, Sunete împotriva Materiei”

Volumul sunete imp. materiei C.H.Opera Poetică 1972 – 2012 ” , Tipografia ,, Zoom Copy & Print ” Iași , 24 Martie 2012 , 664 Pagini ( Lansarea Volumului pe 24 Martie 2012 la Muzeul Unirii din Iaşi , dar şi la Târgul de Carte ,, LIBREX “ Iaşi , Ediţia a 21-a , pe 7 Martie 2013 )
Volumul de Debut Editorial al Autorului pare mai degrabă O Carte de Final de Carieră Poetică , cuprinzând nu mai puţin de 664 de Pagini şi 14 Cicluri Poetice , Fiecare Ciclu fiind tematic subsumat Unui Alt Univers Poetic !
Din Cele 14 Cicluri , se detaşează prin Importanţa Lor , Ciclurile,, Călătorii în Oceanul Poeziei . Ars Poetica “ ( Poeme despre Rolul Poeziei şi a Poetului în Concepţia Autorului ) , ,, Călătorii în Oceanul Materiei . Călătorii pe Ţărmuri . Lupta pentru România ”( Poeme Militante Adresate Poporului Român ) şi ,, Călătorii în Oceanul Materiei . Călătorii pe Ţărmuri.
Scrisori din România Uitată ” ( Poeme Scrise la Chişinău în Perioada 1990 – 1993 , care reprezintă Excepţionale Tablouri Poetice a Tuturor Evenimentelor Majore Petrecute în Basarabia în Acea Perioadă şi O Dovadă Scrisă a Luptelor Autorului încă din 1990 pentru Unirea Acestei Provincii cu România ) . Volumul este dublat de Secţiuni de Referinţe Bibliografice , Biografice şi Critice despre Autor , precum şi de O Secţiune în care sunt publicate Toate Interviurile Sale .

2 . ,, Cele mai frumoase poeme”

cele mai frumoase poeme

Antologie de versuri ” Editura ,, PIM ” Iași , Colecţia ,, Universul Prieteniei “ , 1 Iulie 2013 , 91 Pagini
( Lansarea Volumului la Biblioteca Judeţeană ,, G.T. Kirileanu ” din Piatra-Neamţ pe 24 Iulie 2013 , în cadrul Manifestărilor Culturale Organizate cu prilejul Taberei de Creaţie Literară ,,Piatra Neamţ ̶ Locul unde răsare Bucuria ”, Organizată la Piatra Neamţ , Judeţul Neamţ , de Asociaţia ,, Universul Prieteniei ” din Iaşi , dar şi la Târgul de Carte ,, LIBREX “ Iaşi , Palas Mall , Ediţia a 22-a , pe 7 Martie 2014 )

Această Antologie din Versurile lui Cristian Harnău reprezintă Prima Selecţie Riguroasă din Toate Poemele Sale şi cuprinde 57 din Cele Mai Reprezentative Poeme din Creaţia Autorului .

sunete imp.materie vol.1sunete imp.materie vol.2

3. ,,Sunete împotriva Materiei” .

Opera Poetică 1972 – 2013 ” , Ediţia a 2-a , Editura ,, PIM ” Iași , 10 Iulie 2013 , Vol. 1 ( 548 Pag . ) + Vol. 2 ( 566 Pag . ) ( Lansarea Volumului pe 22 Octombrie 2013 la Muzeul Unirii din Iaşi )

Reeditarea Volumului de Debut , de data aceasta în 2 Volume , într-O Ediţie a 2-a Mult Completată , Actualizată şi Adăugită de Autor .

4 . ,, Cele Mai Frumoase Poeme /The Best Poems „

cele mai frumoase poeme 2Editura ,, PIM ” Iași , Februarie 2015 , 270 Pagini , Ediţie Bilingvă Română / Engleză ( Lansarea Volumului la Târgul de Carte,, LIBREX “ Iaşi , Palas Mall , Ediţia a 23-a , pe 12 Martie 2015 , dar şi la Bucureşti , la Librăria ,, Mihail Sadoveanu “
pe 22 Octombrie 2015 )
Cartea este O Antologie de Versuri în Ediţie Bilingvă Română / Engleză şi are la bază Textele din Antologia Poetică din Iulie 2013 , fiind Prima Traducere în Limba Engleză a Poemelor lui Cristian Harnău. Traducerea Celor 65 de Poeme Selectate a fost realizată de Autor .

5 . ,, Armata Luminii „

armata luminiiEdiţia a 3-a , Editura ,, PIM ” Iași , Februarie 2015 , 118 Pagini ( Lansarea Volumului la Târgul de Carte ,, LIBREX “ Iaşi , Palas Mall , Ediţia a 23-a , pe 13 Martie 2015 , dar şi la Bucureşti , la Librăria ,, Mihail Sadoveanu “pe 22 Octombrie 2015 )
Cartea de Poeme este Ediţia a 3-a a Unui Ciclu Poematic Prezent încă de la Ediţia Princeps din 2012 .
Ea cuprinde 56 de Poeme Tematice pe Tema Luptei dintre Lumină şi Întuneric , dintre Forţele Pozitive şi Cele Negative . Este O Poezie Filosofică , cu Reverberaţii Religioase de Multe Ori , dar Intens Formatoare şi Transformatoare !

6 . ,, Poeme de Neuitat ”

poeme de neuitatEditura ,, Tipo Moldova ” Iași , Colecţia ,, Opera Omnia . Poezie Contemporană “ , Nr. 333 , 23 Aprilie 2015 , 84 Pagini
Cartea este O Antologie de 29 Poeme Militante Adresate Poporului Român , care reprezintă O Selecţie Riguroasă din Poemele Publicate în Ediţiile din Anii 2012 şi 2013 , Marea Majoritate a Lor în cadrul Ciclurilor Poetice
,, Călătorii în Oceanul Materiei . Călătorii pe Ţărmuri . Lupta pentru România ” , ,, Călătorii în Oceanul Materiei . Călătorii pe Ţărmuri . Scrisori din România Uitată ” şi ,, Călătorii în Oceanul Materiei . Călătorii pe Ţărmuri . Sângele Transnistriei ” . Cartea cuprinde , de asemenea , O Selecţie de Referinţe Critice .

7. ,, Biblia Românilor . Volumul 1 . Politica Externă a României în Perioada 1990 – 2016 “

biblia romanilor vol.1Editura ,, PIM ” Iași , Februarie 2016 , 236 Pagini ( Lansarea Volumului la Librăria ,, Open Art Casa Scriitorului “ din Bucureşti pe 18 Martie 2016 )
Prima Sa Carte care nu este de Poezie , Ea reprezintă doar Primul Volum dintr-Un Proiect Extrem de Vast de Analiză şi Sinteză a Tuturor Aspectelor Legate de Poporul Român , pe care Autorul L-a intitulat sugestiv ,, Biblia Românilor “ şi pe care L-a început încă din Anul 2015 . În Acest Prim Volum , Cristian Harnău analizează ,, la rece “ , cu Un Curaj fără Compromisuri sau Complexe , ce au realizat concret în Domeniul Politicii Externe Factorii de Decizie din România în Cei 26 de Ani Scurşi de la Revoluţia din Decembrie 1989 până Astăzi pentru Apărarea şi Promovarea Intereselor Poporului Român în Lume . În Această Carte , Autorul Ne descrie cu totul Alte Imagini ale Politicii Externe Româneşti şi ale Actorilor Ei decât Cele care Ne sunt insuflate zilnic de Propaganda Oficială !

8 . ,, Armata Luminii „

armata luminiiEdiţia a 4-a , Editura ,, PIM ” Iași , Martie 2016 , 188 Pagini
Cartea este Reeditarea Ediţiei a 3-a Apărută în Februarie 2015 , într-O Ediţie Mult Completată , Actualizată şi Adăugită de Autor , care cuprinde 90 de Poeme despre Lumină şi Întuneric .

Cristian Harnău

sursa: Conținutul comunicatului (text și imagine) aparțin autoruluiComments are closed.