Ai carte, ai parte 

MIHAI COPEŢCHI – KOPECKY

Mihai K.Născut la 6 iulie 1954, în Bucureşti, într-o familie de-o mixtură etnică aparte, în care tatăl, de origine polono-lituaniană, era refugiat de război în România, iar mama, dintr-o familie de vechi răzeşi bucovineni, din satul descălecătorilor maramureşeni, însă, ambii foşti supuşi austrieci!

Fapt, ce a influenţat opţiunile personale în ale cunoaşterii, prin geografie, geopolitică şi alte ştiinţe umaniste, în vederea ,,descoperirii” propriei identităţi. Existenţa cotidiană s-a derulat preponderent în Bucureşti, cu excepţia perioadelor, lungi sau scurte, însă dese, cînd străbăteam asiduu meleagurile patriei, din curiozitate personală sau obligaţii – ori plăceri – profesionale. Şcoala generală va însemna marea schismă – o decizie politico-ideologică din educaţie, în 1965 -, trecând de la studiul obligatoriu al culturii rusofone la cea opţional francofonă, cu aceiaşi dascăli, de origine indubitabilă dar cu solide cunoştiinţe de cultură europeană, făcând oareşce eforturi pentru a ne-nţelege cât mai corect posibil, în limba română. Exerciţiu foarte util!

Am absolvit Liceul Matei Basarab din Bucureşti, iar până prin preajma anilor 2000, am desfăşurat o activitate profesională intensă şi diversificată, ce mi-a conferit avantajul unor experienţe utile-n viaţă, dintre care, cea din turism avea să-mi ofere nesperate perspective, şi realizări, de viitor. Noile provocări, apărute odată cu implicarea plenară în domeniul formării profesionale din turism, au presupus, de la sine, concretizarea studiilor de profil, obţinând licenţierea în geografia turismului, apoi în studii masterale cu specializarea ,,Turism şi integrare europeană” precum şi ,,Geopolitică şi geostrategie”, combinând experienţa practică acumulată cu noile cunoştiinţe teoretice şi tendinţele din acest vast domeniu. Din această perioadă încep preocupările modeste pentru ,,arta scrisului”, prin câteva articole pe teme turistice şi unele lucrări de specialitate, făcând diferenţa dintre amatorism – colaborator ocazional – şi implicarea responsabilă în activitatea didactică, ceea ce mi-a deschis ,,culoarul”, prin elaborarea unor studii, cursuri, suporturi de curs, materializate în câteva titluri, specifice pentru turismul profesionist, în parteneriat cu foşti profesori şi actuali colaboratori. Astfel, s-a publicat, în 2006, Manualul de tehnici operaţionale în activitatea de turism (coautor), apoi, în 2012, lucrarea Agenţia de turism – înfiinţare, organizare, management, activitate, operaţii (coautor), iar în aprilie 2016, Geopolitica turismului în România (autor), o premieră absolută,  în domeniu, pentru spaţiul românesc.

sursa: autorulComments are closed.