Ai carte, ai parte 

Colector unic

Opera Scrisă.ro este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie potrivit Deciziei nr. 16/2014 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR este constituită și îşi desfăşoară activitatea potrivit art.123, art.124 şi următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cu acordul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor consemnat în Monitorul Oficial nr. 0225 din 04 Aprilie 2012. Preşedintele organizaţiei este scriitorul Dan Mircea Cipariu.

 

INFORMARE

Prin prezenta Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, în incinta Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, Sectorul 1, București, România, C.I.F. RO29976688, desemnată prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 8/02.02.2012 drept organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise, reprezentată legal prin Administrator General Alexandru Șelari, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

I. Având în vedere prevederile art.107 din Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, ce reglementează obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată de către agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României suporturi sau aparate, echipamente şi dispozitive ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, potrivit metodologiilor în vigoare (Hotărârea arbitrală nr.1/09.02.2012 publicată în M.Of.nr.135/27.02.2012 şi Hotărârea arbitrala nr.2 publicată în M.Of.nr.148/06.03.2012), respectiv:

–    Fotocopiatoare (remuneraţie 0,5%)

–    Imprimante (remuneraţie 0,5%)

–    Scannere (remuneraţie 0,5%)

–    Aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere (remuneraţie 0,5%)

–    Hârtie format A4, indiferente de gramaj (remuneraţie 0,1%)

În situaţia în care aveţi obligaţia legală de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată aferentă suporturilor şi aparatelor precizate mai sus, urmare a desfăşurării activităţii dvs., vă precizăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 130 din 24.02.2014 a fost publicată Decizia ORDA nr. 16/2014 din data de 12.02.2014 prin care OPERA SCRISĂ.RO a fost desemnată colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse de pe hârtie

II. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată, colectată de către OPERA SCRISA.RO în calitate de colector unic, potrivit Deciziei ORDA nr. 16/2014 se repartizează  potrivit prevederilor legale atât editorilor de opere scrise conform Legii 8/1996 cât şi organismelor de gestiune colectivă PERGAM, COPYRO, OPERA SCRISA.RO şi VISARTA.

III. Pentru comunicarea rapoartelor cuprinzând bazele lunare de calcul a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată conform metodologiilor în vigoare, vă punem la dispoziţie pe site-ul nostru la adresa de mai jos, modelul de raportare lunar:

IV. Datele de contact, pentru transmiterea raportărilor lunare, în vederea facturării remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, şi a plăţii acestora:

          OPERA SCRISĂ.RO SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

str. Boteanu nr.1,  etaj 1, corp Boema (deasupra Galeriei de artă Galateca), în incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, Sector 1, Bucureşti, OPERA SCRISĂ.RO

CIF:      RO29976688

IBAN:    RO89 BRDE 441S V179 8748 4410

Banca:  BRD Agenția Carol

 Site web: www.operascrisa.ro

Fax:       031.6300.237

Email:    copiaprivata@operascrisa.ro

Persoana de contact: Ianole Cristina (0786.178.835)

În situaţia în care activitatea dvs. nu implică activităţi pentru care aveţi obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, potrivit celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne transmiteţi o informare la adresa de Email copiaprivata@operascrisa.ro pentru a nu vă mai notifica ulterior.

În speranţa unei bune colaborări,

Administrator General

OPERA SCRISĂ.RO

Alexandru Şelari

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.