Ai carte, ai parte 

Întrebări frecvente

 

1. Cum completez mandatul de gestiune?

– Pentru cei care sunt obişnuiţi cu internetul şi calculatorul, Mandatul de gestiune Opera Scrisă.Ro va fi completat în format electronic, în scopul includerii operelor în Repertoriul general, care va fi în permanență actualizat pe website-ul www.operascrisa.ro. Acesta va fi trimis în format word la adresa repertoriu@operascrisa.ro, cu menţiunea ca pagina unde autorul semnează, să fie scanată şi trimisă în format .jpg sau PDF, la aceeaşi adresă. Ulterior acesta trebuie comunicat în original, direct la sediul nostru din str. Boteanu nr.1 Sector 1 București, prin curierat, sau, prin reprezentanții noștri zonali.

– Exemplu de pagină scanată cu semnătura, primită pe e-mail, care constituie semnătură “în original”:

– Dacă, în mod excepţional,  sunt autori care nu pot completa și/sau trimite electronic mandatul: îl vor completa în format clasic (de mână) şi îl vor înmâna unuia dintre reprezentanţii zonali ai OPERA SCRISĂ.RO. Toţi autorii înscrişi în OPERA SCRISĂ.RO se vor regăsi pe site-ul OPERA SCRISĂ.RO, la rubricile Registrul de autori şi Repertoriul de opere.

– Un exemplar al Mandatului de Gestiune completat şi semnat va fi trimis Asociației OPERA SCRISĂ. RO fie prin poştă (str. C.A. Rosetti 2-4,  etaj 1, corp Boema (deasupra Galeriei de artă Galateca), în incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, Sector 1, Bucureşti), fie dat coordonatorilor zonali ai OPERA SCRISĂ. RO.

2. Am tradus cărţi. Pot fi reprezentat de OPERA SCRISĂ. RO?

– Da, conform art. 7 si art. 8 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituie obiect al dreptului de autor atât operele originale de creaţie intelectuală cât şi operele derivate, cum sunt traducerile.
*(Vedeţi Anexa 1 din Mandatul de gestiune OPERA SCRISĂ.RO, Genul operei literare).

3. Trebuie să fac parte din Uniunea Scriitorilor sau dintr-o altă asociație profesională pentru a fi înscris în OPERA SCRISĂ. RO?

– Înscrierea în OPERA SCRISĂ.RO nu este condiţionată de apartenenţa la Uniunea Scriitorilor sau la o altă asociaţie profesională. Orice autor de carte (cu ISBN!) sau cu articol în reviste de specialitate (cu ISSN!) se poate înscrie în OPERA SCRISĂ.RO!  Înscrierea se face pe baza completării şi semnării unui mandat de gestiune!

4. Pot să trec soţul, copilul etc. la Moştenitor, când completez Mandatul de gestiune?

– Conform codului civil, o persoană îşi poate reprezenta drepturile de autor direct sau prin reprezentanţi (cazul pentru cei aflaţi în puşcării şi/sau azile, care şi-au pierdut capacitatea de autoreprezentare).

– Fiecare autor în viaţă se reprezintă singur, fără a fi nevoie să completeze rubrica Moştenitori. Aceste rubrici se completează DOAR în caz de deces al autorului, de către moştenitor, calitate dobândită legal prin proces de succesiune (moştenitori biologici sau rezultând din dispoziţii testamentare)

– Mandatul de gestiune nu este transferabil! Moştenitorii (definiţi în condiţiile de mai sus), vor încheia un Mandat de gestiune nou.

5. Unde găsesc Legea 8/1996?

– Legea 8/1996 poate fi consultată la pagina web a ORDA: http://www.orda.ro/

6. Cesionez drepturile mele editorului. Pot fi reprezentat de OPERA SCRISĂ. RO?

– Consultaţi Capitolul VII, Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare , “Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor”, iar în funcţie de tipul cesionării (cesiunea poate fi generală, constând în cedarea tuturor drepturilor patrimoniale, sau specială, constând în cedarea anumitor drepturi pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumită durată), puteţi fi sau nu reprezentat de OPERA SCRISĂ. RO.
– Un autor beneficiază de repartiţia din taxa pe copie privată chiar dacă are un contract cu editorul său. Banii strânşi din copia privată reprezintă o despăgubire adusă şi autorului, şi editorului pentru copierea cărţilor prin copiatoare şi alte mecanisme tehnice de copiere a unei cărţi sau a unei reviste de specialitate.

7. Ce sunt drepturile conexe?

– Consultaţi art. 94/ Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare: “Sunt recunoscuţi şi protejaţi, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.”

8. Ce este copia privată?

– Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, precum şi cuantumul acesteia.
– Remuneraţia compensatorie este datorată şi se plăteşte de către persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) unic colector.
– Potrivit metodologiei aprobate, se datorează o remuneraţie compensatorie în cuantum de 0,5% pentru fotocopiatoare, imprimante, scannere, aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere.
(Pentru mai multe informaţii consultaţi Metodologia şi dezbaterea completului arbitral de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor publicate în Monitorul oficial nr. 135 din 27 februarie 2012, în temeiulDeciziei nr.14/2012 a directorului general al O.R.D.A. )

9. Ce este copia de împumut?

– Împrumutul de cărţi, efectuat prin biblioteci, excluzând împrumutul realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ cu acces gratuit: în cazul bibliotecilor care percep taxe utilizatorilor de cărţi sau reviste împrumutate, un procent din acest tip de utilizare a operei lor va reveni autorilor, ca remuneraţie compensatorie, dacă sunt membri într-o societate de gestiune.

10. Câţi bani va primi un scriitor din copia privată, de exemplu?

– În funcţie de suma colectată din copia privată şi în funcţie de criteriile de repartiţie ale fiecărei societăţi de gestiune a drepturilor de autor.

11. Pot fi reprezentat de mai multe Societăţi de Gestiune a dreptului de autor?

– Nu.

12. Care este taxa de membru dacă m-am încris în OPERA SCRISĂ. RO? La cât timp se plăteşte?

– Taxa de membru se percepe anual şi constituie 100 RON

13. În mandatul de gestiune OPERA SCRISĂ. RO se precizează şi cărţile apărute înainte de 1989?

– Da, trebuie să se treacă toate cărțile autorului (și cele apărute înainte de 1989)

14. În mandatul de gestiune se consemnează şi emisiunile TV, precum cea realizată de Dan C. Mihăilescu de pe Pro TV?

– Emisiunile se pot consemna numai dacă a fost folosită opera autorului. Nu e cazul atunci când vorbim de o cronică de întâmpinare!

15. Ce este ISSN/ISBN?

A. ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) este un cod internaţional standardizat de identificare unică a cărţilor.
Codul ISBN este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă:
– prefix 978 – indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte la nivel internaţional;
– codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului, şi nu limba în care este publicată cartea; 973 si 606 identifică editorii din România.
– codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
– numărul de ordine – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
– cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN. Pe acest segment poate fi înscrisă o cifră sau litera X.

Avantajele folosirii codului ISBN sunt:
– identificarea documentelor şi editurilor în baze de date bibliografice evitând confuzia între titluri asemănătoare;
– facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
– crearea bazelor de date pentru edituri şi lansarea comenzilor pe calculator;

B. Categoriile de documente care primesc cod ISBN sunt următoarele: cărţile şi broşurile tipărite; cărţile audio pe casete, CD sau DVD; atlasele şi hărţile geografice cu text; publicaţiile cu foi volante cu text; publicaţiile Braille; publicaţiile electronice sau online; copiile digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite; publicaţiile multimedia;

– La lucrările în mai multe volume se acordă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte.

C. ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale. Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii. Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit. Publicaţiile seriale pentru care se acordă cod ISSN sunt de tipul: ziare, reviste, anuare, anale, buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seama şi rapoarte.
ISSN-ul este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X.
D. Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid. Pentru editori, el permite o identificare rapidă a comenzii, poate facilita relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale. Pentru biblioteci şi centre de documentare, codul ISSN poate facilita operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional. Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale dupa codul ISSN se poate face cu mai multă precizie, mai ales în caz de omonimie a titlurilor publicaţiilor.

16. Drepturile de autor pot fi atribuite şi copiilor sub 14 ani care-au publicat cărţi, articole?

– Da, e un drept inalienabil. Mandatul trebuie făcut, însă, cu acordul părinților sau al tutorelui.

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.