Ai carte, ai parte 

Plăți drepturi de autor

logo1.Opera Scrisă.Ro – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor vă aduce la cunoştinţă următoarea:

ÎNŞTIINŢARE

cu privire la necesitatea actualizării contului bancar

Membrii Opera Scrisă.Ro sunt rugați să actualizeze datele bancare, respectiv cont bancar prin comunicarea Declarației anexată la adresa de e-mail: contabilitate@operascrisa.ro

Formular declarare IBAN în format docx(word);

Formular declarare IBAN în format pdf.

Precizăm faptul că prezenta solicitare are rolul de actualizare a bazelor de date interne și de a simplifica plata remunerațiilor cuvenite din dreptul de autor către membrii Opera Scrisă.Ro.

Reglementările legale în privința plăților veniturilor realizate din proprietate intelectuală.

Contribuabilii care obțin venituri din proprietate intelectuală de peste 2 contravaloarea a 12 salarii minime brute pe țară, au obligația depunerii declaratiei unice si plata contributiri CASS.

Director General

Alexandru Şelari

Arhiva 2018 :

Plata remunerațiilor cuvenite din drepturile de autor către membrii Opera Scrisă.Ro are loc după repartizarea sumelor colectate și îndeplinirea formalităților legale.

Plata poate fi efectuată prin virament bancar, prin mandat poștal, sau, prin ridicarea directă de la sediul societății.


Pentru operativitatea plaților, precum și cu privire la orice alte informații, membrii Opera Scrisă.Ro sunt rugați să verifice cu regularitate website-ul Opera Scrisă.Ro. De asemeanea, pot solicita informații cu privire la starea contului la adresele de E-mail: office@operascrisa.ro / contabilitate@operascrisa.ro sau la numărul de telefon: 0753.855.137.


Obligații față de organul fiscal (ANAF):

Actualizare 01.05.2018: Potrivit OUG nr.18/2018 și a modificărilor ulterioare, începând cu 23 martie 2018 veniturile din prorietate intelectuală sunt impozitate cu reținerea la sursă, în proporție de 10% din venitul net (venitul brut după ce se deduce cota forfetară de cheltuieli, ce reprezintă 40% din venitul brut). Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, de către plătitorii de venit.

*Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele cu gandicap grav sau accentuatâ

Sunt exceptați de la plata CAS și CASS contribuabilii care sunt angajați legal sau sunt pensionari.

Contribuabilii care estimează că pe parcursul anului 2018 nu vor obține venituri din proprietate intelectuală de peste 22.800 lei (reprezentând contravaloarea a 12 salarii minime brute pe țară), de asemenea, nu au obligația plății CAS și CASS, și nici obligația depunerii declarației pe venit – pentru veniturile realizate din proprietatea intelectuală.

Începând cu 01.01.2018, contribuțiile sociale (CAS și CASS) aferente veniturilor din drepturi de autor NU se vor mai reține la sursa de către plătitor, astfel că persoana fizică este cea care va avea această obligație.

Persoanele fizice vor trebui să verifice ce venituri au realizat în anul 2017  (din activități independente, drepturi de autor, investiții – inclusiv dividende, chirii, arendă, activități agricole), pentru a verifica depășirea sau nu a plafonului de 12 salarii minime brute (22.800 lei =1900 lei x 12 luni). Mai multe detalii cu privire la modalitatea de calcul și declarare, vă rugăm să urmăriți aici.

Comments are closed.