Ai carte, ai parte 

Formulare de raportare – copie privată

Raport privind achizițiile intracomunitare, importurile sau producția proprie de hârtie A4, aparate, echipamente și dispozitive ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, în vederea stabilirii remunerației compensatorii pentru copia privată:

în format Excel

în format PDF


Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de metodologiile stabilite  pentru lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată și coli de hârtie pentru copiator format A4 (Hotărârea Arbitrală nr.1/09.02.2012 și Hotărârea Arbitrală nr. 2/22.02.2014), în ceea ce privește obligația de raportare:

– în format PDF

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.