Ai carte, ai parte 

Liviu PENDEFUNDA

Născut la 10 martie 1952, la Iaşi. Medic şi scriitor. Studii: Liceul M. Eminescu şi Universi­tatea de Medicină şi Farmacie Iaşi. Medic primar neurolog, doctor în ştiinţe medicale, profesor univ. UMF Iaşi, membru în 17 societăţi medicale din străinătate, membru titular al Academiei americane de neurologie (1994), membru de onoare al Academiei de medicină din Terrytown, New York (1993), membru al Academiei de ştiinţe medicale, al Academiei oamenilor de ştiinţă, al Academiei ecologice, Deputy Director General International Biographical Center Cambridge, England, (2001), Membru în Research Bord of Advisors, al American Biographical Institute, (2001), Membru de Onoare al Forumului Inventatorilor Români, (2005), Membru fondator Centrul Academic de Studii Hermeneutice (2007), Membru al Academiei de Ştiinţe din New York, (2003), Vice Chancelor al World Academy of Letters, (2004), Membru al comisiei de antropologie a Academiei Române, (2007), Secretar General United Cultural Convention, (2009), Academician ABI (2010), secretar general al Societăţii române de psihoneuro-endocrinologie, fondator al revistei Acta Neurologica Moldavica, director al Casei de presă şi editură Contact international şi împreună cu soţia, Julieta Carmen, al revistei Contact international din 1991.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România

Membru Opera scrisă.ro

Este laureat al Festivalului de poezie de la Roma (1990), Special AWARD al Asociaţiei Americano-Române Voices Across Nations pentru întreaga activitate de publicistică literară (1996), AMERICAN MEDAL OF HONOR pentru realizările din domeniul medicinii şi literaturii, (2001), PRESIDENTIAL AWARD şi listat în volumul 500 Great Minds pentru personalităţile lumii, fondatori ai secolului XXI, (2002), Member of International Order of Merit, IBC, Cambridge (2002), Man of the Year, şi diploma cu nr. 21 decerned by American Biographical Institute, (2002), Member of the Order of International Ambassadors, ABI, (2002), Ambassador of the United Cultural Convention, (2006), Laureat al The Da Vinci Diamond pentru Medicină şi Literatură (2006), The Lifetime Achievment Award Excellence in Neurology, United Cultural Convention USA, (2008), Nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor (2008), Premiul pentru poezie – creatie Mihai Eminescu, pentru vol. Cele mai frumoase poeme de dragoste, Ed. Timpul, (2009), Premiul “Laurenţiu Ulici” pentru antologie Editurii Princeps Edit pentru Ros Lucis de Liviu Pendefunda, Târgul de carte Librex (2010), The TESLA AWARD FOR COMMUNICATION in the field of Medicine and Literature, IBC, acordat la Conventul Supremelor Consilii, Paris, (2010), Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru întreaga sa operă poetică, acordat în cadrul Festivalului de poezie Grigore Vieru, Chişinău 2010, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru eseu – hermeneutică (2010) pentru volumul Al Treilea Clopot, apărut la Editura Timpul, 2009. Diploma de Excelenţă Rotary International si primeşte recunoaşterea şi binecuvântarea apostolică a Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea pentru tot binele făcut Bisericii Romano-Catolice cu prilejul împlinirii vârstei de 60 ani, (2012, Premiul William Blake  (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – 2012 si The International Einstein Award for Scientific Achievement, IBC Cambridge, 2013

Este listat în numeroase enciclopedii, dicţionare şi volume apărute pe mapamond : Listat în vol. Living Science, Cambridge 2003, Listat in Profiles in Excellence, Bibliotheque World Wide, (BWW)USA, 2003, Listat în Medici-scriitori şi publicişti români, Viata Medicală Românească, 2003, Listat in vol. Living Legends, IBC Cambridge 2003, Listat în Vol. Muzicieni din România, printre autorii pe ale căror lucrări s’au realizat opere muzicale (Elise Popovici, vol VII) 2005, Listat în Istoria Literaturii Române Contemporane, Vol I, Moldova 2006, Listat în Dicţionarul general al literaturii române, vol V, Ed. Academiei Române, 2006, Listat in The Who’s Who in Romania, ediţie bilingvă, 2006 si 2013, Listat în vol. Rosicrucienii sunt printre noi, Ştefan Mâşu, Ed, Phobos, 2007, Listat în vol. Adevăraţii templieri, Ed, Phobos, 2008, The Preeminent 500, Bibliotheque World Wide International Publishers, 2011

Publică poezii, eseuri, proză scurtă în reviste din România şi este tradus în numeroase limbi şi publicat în străinătate. Cercetările, eseurile, proza, poemele sunt traduse în engleză, franceză, italiană, greacă, castiliană, arabă, macedoneană, germană şi chineză.

Debutează editorial cu volumul de poezii Sideralia (1979) după care apar Farmacii astrale (1981), Astrul cojilor de ou (1982), Falii 1 (1983), Tihna scoicilor (1984), Falii 2 (1985), Cabinetul doctorului Apollon (1986), Căruţa cu nebuni (1992), Mişcarea cerească (1993), volumul de proză Drumuri prin Moldova (1987), volumul de eseuri Dorinţă şi sinapsă (1992). Apoi, Vrăjitorii Marelui Vid (1997), Legenda (Iaşi, 1998), Falii 3 (Iaşi, 2000), Profetul la marginea imperiilor (Buc. 2001). Beggarland (Falii 5), Editura Timpul, Iaşi (2004), Rondeluri şi Ovoide, Editura Junimea, Iaşi (2005), Biblioteca Profetului, Editura Junimea, Iaşi (2007), Dogma sau libertatea gândirii – esenţe ale arcului reflex noetic, Junimea (2007), Falii 7 (poema dorului) în Biblioteca Convorbiri literare, mai (2008), Cele mai frumoase poeme de dragoste, Poezia 2008, Al treilea clopot, Timpul (2009), Ros lucis, Princeps Edit, (2009), Taine sau alegorii – o incursiune subcorticală, Timpul (2010), Poema monadelor şi a trupului (Falii 8), Editura Timpul, (2010), Farmacii astrale 2 – Chintesenţe dintr’un aludel.  Editura Princeps Edit, (2010), Poema sufletelor si a pietrei (Falii 9) Editura Timpul, (2011). Zece falii, Editura TipoMoldova, 2011, Căruţa cu nebuni 2 Niciodată lumina nu va mai bate la fel în geamuri şi oglinzi, Editura Contact international, Iaşi, 2011, Robia timpului,  TipoMoldova, 2012 Cavalerul cu cinci funde, Editura Contact interna­tional, 2012,  Carmen lucis, poeme in lectura autorului, Editura Contact interna­tional, 2012, Întoarcerea Profetului, Editura Contact interna­tional, 2012,  Crucea întrandafirată, Croce della Rosa Rossa, Contact interna­tional, 2012, Poema spiritului sau Decalogul, Editura Contact international, Iaşi, 2012, Cele mai frumoase poeme iniţiatice, Contact interna­tional, 2013

A tradus şi publicat volume de poesie semnate de Luigi Attardi, Antonietta dell’Arte, Souleiman Awwad., Nail Chiodo.

Versuri în Poemele Iaşilor, culegere de poeme dedicate Iaşilor de poeţi de-a lungul timpului, Ed. Alfa 2008, O antologie a poeziei ieşene contemporane, vol II, Editura Cronica 2008, si L΄alveare d΄oro dell΄invisibile, 150 anni de poesia romena Contact int΄l 2013

A publicat 28 volume în domeniul medicalComenteaza

You must be logged in to post a comment.