Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 22/23 MARTIE 2018

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Consiliul Director al Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România, conform art. 7.4. şi 7.5., din Statutul OSRO,  convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro pentru data de 22 martie 2018 ora  13:00în str. Nicolae Crețulescu nr.8, Sector 1, Bucureşti (Muzeul Național al Literaturii Române).

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 22 martie 2018, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 23 martie 2018 orele 13:00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară .
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2017 şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2017 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2018, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2017 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2017 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2017 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2017.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2017.
 • Prezentarea și aprobarea Raportului privind fondul pentru scopuri comune constituit în perioada 2017 și utilizarea acestuia pentru cheltuieli in scopuri comune.
 • Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil cu situaţia financiară pentru anul 2017.
 • Prezentarea și aprobarea Dării de seamă pentru anul 2017 în formatul ORDA.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2018.
 • Prezentarea și aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, în cuantum de 100 lei pe an, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cuantumului procentual de 15% destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Comunicarea Procesului Verbal de control anual al ORDA pentru anul 2013. Informare privind controlul anual al ORDA pentru anii 2014-2015.
 • Informări. Diverse.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 2018

***

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 22.03.2018.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 23.03.2018.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinare.

ALTELE:

Sediul sălii de conferință unde urmează a avea loc adunarea generală se află pe str. Nicolae Crețulescu nr.8, Sector 1, Bucureşti, în incinta Muzeului Național al Literaturii Române.

Coordonatorul Adunării Generale:

Dl. Alexandru Șelari, tel.: 0753.855.137, E-mail: office@operascrisa.ro / alexandruselari@yahoo.com

Consiliul Director

 Comments are closed.