Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 25/26 MARTIE 2017

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Consiliul Director al Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România, conform art. 7.4. şi 7.5., din Statutul OSRO,  convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 25 martie 2017 ora  13:00, în str. George Enescu nr.8, Sector 1, Bucureşti.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 25 martie 2017, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 26 martie 2017 orele 13:00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară .
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2016 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2017, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2016 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2016 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2016 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2016.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2016.
 • Prezentarea și aprobarea Raportului privind fondul pentru scopuri comune constituit în perioada 2013-2016 și utilizarea acestuia pentru cheltuieli in scopuri comune.
 • Prezentarea si aprobarea addendumului la Darea de seama anuală 2015 în format ORDA privind utilizarea fondului pentru scopuri comune.
 • Prezentarea și aprobarea componenței Comisiei de Repartiții.
 • Prezentarea și aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei de Repartiții.
 • Prezentarea și aprobarea noului regulament de repartiție și a normelor de aplicare.
 • Desemnarea și aprobarea unei noi componențe a Comisiei permanente privind accesul la informații.
 • Prezentarea și aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei permanente privind accesul la informații.
 • Desemnarea și aprobarea unei noi componențe a Comisiei de cenzori.
 • Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil cu situaţia financiară pentru anul 2016.
 • Prezentarea și aprobarea Dării de seamă pentru anul 2016 în formatul ORDA.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2017.
 • Prezentarea și aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, în cuantum de 100 lei pe an, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cuantumului procentual de 15% destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Comunicarea Procesului Verbal de control anual al ORDA pentru anul 2012.
 • Informare privind controlul anual al ORDA pentru anul 2013.
 • Informări. Diverse.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADUNAREA GENRALĂ ORDINARĂ OPERA SCRISĂ.RO 25/26 MARTIE 2017

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 25.03.2017.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 26.03.2017.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinare.

ALTELE:

Sediul sălii de conferință unde urmează a avea loc adunarea generală ordinară se află pe str. George Enescu nr.8, Sector 1, București (Librăria Open Art).

Consiliul DirectorComments are closed.